Doğal ve Beşeri Unsurlar - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Doğal ve Beşeri UnsurlarEtkileşimli Alıştırma

Yakın çevrede bulunan doğal ve insan eliyle yapılmış beşeri unsurlara ait örnekler verilmesi beklenen bir uygulamadır.

Yakın çevrede bulunan doğal ve insan eliyle yapılmış beşeri unsurlara ait örnekler verilmesi beklenen bir uygulamadır.