Doğal Sayılarla Toplama İşlemlerini Yapalım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğal Sayılarla Toplama İşlemlerini YapalımEtkileşimli Alıştırma

Doğal sayılarla toplama işlemi yaparken sayılar, birler basamağındaki rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılır. Toplamaya birler basamaklarından başlanır. Eğer toplam iki basamaklı ise toplamın birler basamağındaki sayı yazılıp, onlar basamağındaki sayı elde olarak onlar basamağının üstüne yazılır. Elde sayısı onlar basamağındaki sayıların toplamına eklenir. Ve aynı işlem bütün basamaklarda tekrarlanır.

Bu interaktif etkinlikte yan yana iki tuğlada yazan en çok 3 basamaklı doğal sayıları toplayıp, toplamı üstündeki boş tuğlanın içine yazarak piramidin duvarını tamamlamaya çalıştıran bir uygulama verilmiştir.