Doğal Sayılarla Toplama İşlemi - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Doğal Sayılarla Toplama İşlemiCanlandırma

4 basamaklı iki doğal sayıyı toplarken önce sayılar aynı adlı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır. Toplama işlemine birler basamağından başlanır. Birler basamağındaki rakamların toplamı iki basamaklı ise toplamın birler basamağındaki rakam yazılır. Toplamın onlar basamağındaki rakam ise elde olarak onlar basamağının üzerine yazılır. Onlar basamaklarındaki rakamlar ve elde olarak yazdığımız rakam toplanır. Toplamın birler basamağındaki sayı sonuca yazılır ve eğer varsa onlar basamağındaki rakam elde olarak yüzler basamağının üzerine yazılır. Toplama işlemi yüzler ve binler basamakları için de aynı şekilde tekrarlanır.

Bu konu anlatımında, en çok 4 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi ile ilgili gerçek hayattan örneklerle ilgili toplamalar yapılmaktadır.