Doğal Sayıları Çözümleme Etkinliği - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğal Sayıları Çözümleme EtkinliğiEtkileşimli Alıştırma

Eğer 6 basamaklı bir doğal sayıyı çözümlemek istersek; birler basamağındaki rakamı 1 ile, onlar basamağındaki rakamı 10 ile, yüzler basmağındaki rakamı 100 ile, binler basamağındaki rakamı 1 000 ile, onbinler basamağındaki rakamı 10 000 ile, yüzbinler basamağındaki rakamı 100 000 ile çarparız. Çarptığımız bu sayıların toplamı, çözümlediğimiz sayıya eşittir.

Bu interaktif etkinlikte 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların birlik, onluk, yüzlük, binlik, onbinlik ve yüzbinlik olarak çözümlenmesi istenmektedir.