Doğada Yaşamak ve Doğayı Korumak İçin Öneriler - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Doğada Yaşamak ve Doğayı Korumak İçin ÖnerilerEtkileşimli Alıştırma

Doğayı koruma konusunda farklı düşündüren unsurları kullanarak bir yazı yazılmasını gerektiren uygulamadır. 

Hem doğayı korumak hemde doğaya verilen zararı önlemek için önerilerin yazılabileceği bir uygulama ekranıdır.