Cümleleri Olasılık Belirten Kelimeler ile Tamamlama - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Cümleleri Olasılık Belirten Kelimeler ile TamamlamaEtkileşimli Alıştırma

Bir olayın olabilmesi ya da olamaması durumlarına olasılık denir. Bu durumlar bazı olasılık kelimeleri ile anlatılabilir. 

Bu uygulamada verilen olasılık cümlelerinin olası, olası değil, kesin, muhtemel, mümkün, imkansız, belirsiz, şansı eşit kelimelerinden uygun olanlarıyla tamamlanması istenmektedir.