Çıkarma İşleminde Yuvarlama Yapalım - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Çıkarma İşleminde Yuvarlama YapalımCanlandırma

En çok 3 basamaklı doğal sayılar kullanılarak doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak çıkarma işlemi yapabiliriz. Eğer birler basamağındaki rakam 10´un yarısı olan 5´ten daha küçükse aynı onluğa eğer büyükse bir üst onluğa yuvarlanır . 5 bir üst onluğa yuvarlanır. üç basamaklı doğal sayılarda sayını son onluk kısmı 100´ün yarısı olan 50´den daha küçükse aynı yüzlükte kalır, eğer 50 ve 50´den büyükse üst yüzlüğe yuvarlanır .

Bu konu anlatımında, günlük hayattan örnek kullanarak en çok 3 basamaklı doğal sayılarla çıkarma işleminde yuvarlamanın nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.