Çıkarma İşlemi ile İlgili Problem Çözme Etkinliği - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Çıkarma İşlemi ile İlgili Problem Çözme EtkinliğiEtkileşimli Alıştırma

Çıkarma işlemi yapılırken ilk olarak sayların birler basamağının alt alta gelmesine dikkat edilir. Sonra her basamaktaki sayılarla kendi aralarında çıkarma işlemi yapılır. İhtiyaç duyulduğunda komşu basamaktan onluk, yüzlük ya da binlik alınarak çıkarma işlemine devam edilir.

Bu interaktif etkinlikte, en çok dört basamaklı sayılarla ilgili verilen günlük hayattan problemlerin çözülmesi istenmektedir.