Çevresini Hesaplayalım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Çevresini HesaplayalımEtkileşimli Alıştırma

Cetvel ile geometrik şekillerin çevresi hesaplanırken şeklin her bir kenarın uzunluğu sırayla ölçülür ve bulunan bütün uzunlukların toplamı o geometrik şeklin çevre uzunluğunu verir.

Bu interaktif etkinlikte, geometrik şekillere örnekler verilerek, bu şekillerin kenar uzunluklarının cetvel ile ölçülmesi ve çevre uzunluklarının hesaplanmasının uygulaması yapılmaktadır.