Çevremizde Gördüklerimiz - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Çevremizde GördüklerimizCanlandırma

Çevre, doğal çevre ve beşeri çevre kavramlarının tanımalamaları yapıldıktan sonra örnekler verilmektedir. Çevre kirliliği ve bunun sonuçları üzerinde durulmaktadır.

Çevre, doğal ve beşeri çevre kavramlarını anlatan, çevre kirliliği ve çevre kirliliğinin önlenmesinin önemi hakkında bilgi veren bir canlandırmadır.