Çarpma İşlemleri ile Sonuçlarını Eşleştirelim - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Çarpma İşlemleri ile Sonuçlarını EşleştirelimEtkileşimli Alıştırma

Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemi yaparken önce çarpanların birler basamağı çarpılır. Sonra ikinci çarpanın birler basamağı ile birinci çarpanın onlar basamağındaki rakam çarpılır. Eğer varsa yüzler, binler ve on binler basamağındaki rakam için de aynı işlem devam eder.

Bu interaktif etkinlikte çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemi gerektiren sorular verilerek doğal sayılarla çarpma işlemi konusunda pratik kazandırılması hedeflenmektedir.