Bireysel Özelliklerimizle Birbirimizden Ayrılırız - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - İnteraktif Etkinlik
Bireysel Özelliklerimizle Birbirimizden Ayrılırızİnteraktif Etkinlik

İnsanlar arasındaki farklılıkları fiziksel, duygusal ve zihinsel farklılıklar şeklinde sınıflandırmamız mümkündür. Fiziksel farklılıklarımıza dış görünüşümüz, duygusal farklılıklarımıza o anki duygusal durumumuz, zihinsel farklılıklarımıza ise beğenilerimiz ve yeteneklerimiz örnek gösterilebilir.

İnsanları birbirinden farklı yapan fiziksel, zihinsel ve duygusal özellikler gibi bireysel özellikler örneklerle sınıflandırılmaktadır.