Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki GelişmelerCanlandırma

İletişim alanında yaşanan gelişmeler ile ilgili anlatımlar yer almaktadır. Matbaanın doğuşu, kullanımı ve sağladığı faydalar anlatılmaktadır.

İletişim alanında yaşanan gelişmeler ile ilgili anlatımlar yer almaktadır. Matbaanın doğuşu, kullanımı ve sağladığı faydalar anlatılmaktadır.