Benim İçin Türkçe… - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Benim İçin Türkçe…Etkileşimli Alıştırma

İnsanlar açısından dilin önemi aktarıldıktan sonra kullanıcıyı Türkçenin önemine dair yazı yazmaya yönlendiren bir uygulamadır.

Türkçe ile ilgili görüş ve düşüncelerin yer alacağı yazı yazmaya olanak sağlayan bir uygulamadır.