Basit Elektrik Devresi - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Basit Elektrik DevresiCanlandırma

Elektrik enerjisi kaynağında başlayıp yine kaynakta biten kesintisiz yola elektrik devresi denir. Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kabloları elektrik devresinin elemanlarındandır. Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan devreye basit elektrik devresi denir.

Basit elektrik devresinin tanımı el feneri örneğinden yola çıkılarak yapılmaktadır.