Atatürk’ün Uzunluk Ölçülerine Getirdiği Yenilikler - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Atatürk’ün Uzunluk Ölçülerine Getirdiği YeniliklerCanlandırma

Cumhuriyet döneminden önce, şu an kullandığımız uzunluk ölçü birimleri yerine fersah, kulaç, arşın ve endaze gibi ölçü birimleri kullanılırdı. 23 Mart 1931 tarihinde çıkarılan yasayla eski ölçü birimleri onlu sisteme uygun ölçü birimleri ile değiştirildi. Bu dönemden sonra fersah yerine kilometre, kulaç yerine metre, arşın yerine santimetre ve endaze yerine milimetre kullanılmaya başlanmıştır.

Bu konu anlatımında, cumhuriyet döneminden önce kullanılan eski ölçü birimleri tanımlanarak Atatürk'ün uzunluk ölçülerine getirdiği yenilikler anlatılmaktadır.