Anlatım Biçimlerini Belirleme - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Anlatım Biçimlerini BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Kısa metinler seslendirilerek metinlerin anlatım biçimlerinin tespit edilmesi istenmektedir.

Açıklayıcı ve öyküleyici anlatım biçimlerinin örnek metinler üzerinde uygulanması istenmektedir.