Anlam İlgisi Kuran Sözcükleri (İlgeçleri-Edatları) Belirleme - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Anlam İlgisi Kuran Sözcükleri (İlgeçleri-Edatları) BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Verilen örnek cümlelerdeki ilgeçlerin bulunması istenmekte ve bulunan ilgeçler sesli olarak açıklanmaktadır.

Tümcelerdeki edatları (ilgeç) belirlemeye yönelik bir uygulamadır.