Alıştırmalar - Zamanı Ölçme - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Zamanı ÖlçmeAlıştırma

Bir yıl, Dünya’nın Güneş etrafında bir kez dönmesi sırasında geçen zamandır ve tam olarak 365 gün 6 saat sürer. Bir yıl 12 aya bölünmüştür. Aylar farklı gün sayılarında olduğundan zaman hesaplamalarında bir ay 30 gün olarak kabul edilir. Birbirini takip eden 7 gün hafta olarak isimlendirilir. Bir gün, Dünya’nın kendi etrafında bir kez dönmesi için gereken zamandır ve Dünya’nın kendi etrafında bir tam turu 24 saat sürer. Bir dakika bir saatin 60’da 1’idir. Yani 1 saat 60 dakikadır. Benzer şekilde bir saniye 1 dakikanın 60’da 1’idir ve 1 dakika 60 saniyedir.

Bu alıştırmada ”Zaman Ölçme” konusunda öğrenilenler ile ilgili sorular yer almaktadır.