Alıştırmalar - Yerel Yönetimler - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Yerel YönetimlerAlıştırma

Yerel yönetim, muhtar, vali ve il özel idaresi hakkında sorulardan oluşan bir alıştırmadır.