Alıştırmalar - Maddenin Halleri - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Maddenin HalleriAlıştırma

Doğadaki maddeleri hallerine göre katı haldeki maddeler, sıvı haldeki maddeler ve gaz halindeki maddeler olarak sınıflandırabiliriz. Sıvı maddelerin belirli bir şekli yoktur ve bulundukların kabın şeklini alır. Sıvı haldeki maddeler akışkandır. Su, zeytinyağı, limonata ve sirke gibi maddeler sıvı maddelerdir. Katı haldeki maddelerin belirli bir şekli vardır ve sıkıştırılamazlar. Katı haldeki maddeler akışkan değildir. Kitap, defter, taş ve bardak gibi maddeler ise katı maddelerdir.Gaz halindeki maddelerin belirli bir şekli yoktur, bulunduğu kabın şeklini alır, bulunduğu ortama yayılır ve akıcıdır. Su buharı gaz halindedir. Küçük taneli katılar bir araya geldiğine sıvılar gibi davranır ve bulunduğu kabın şeklini alır.

Maddenin halleri ile ilgili interaktif sorular bulunmaktadır.