Alıştırmalar - Kesirlerle Çıkarma İşlemi - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Kesirlerle Çıkarma İşlemiAlıştırma

Paydası eşit olan kesirlerde çıkarma işlemi yapılırken payda sonucun paydasına aynen yazılır. Paylar kendi arasında çıkartılır ve sonucun payına aynen yazılır.

Bu alıştırma "Kesirlerle Çıkarma İşlemi" konusunun bir tekrarının yapılmasını, doğru - yanlış ve çoktan seçmeli sorularla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.