Alıştırmalar - Kesirler - 2 - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Kesirler - 2Alıştırma

Kesirler, bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü ve kaç parçasından bahsedildiğini gösterir. Kesirlerde bütünün bölündüğü toplam parça sayısını gösteren sayı payda, eş parçalardan kaç tanesinin alındığını gösteren sayı ise paydır. Bir çokluğun verilen bir kesir kadarını bulmak için çokluk yani bütün paydaya bölünür ve bölüm pay ile çarpılır. Basit, bileşik ve tam sayılı kesir olmak üzere 3 tane kesir çeşidi vardır. Kesirler, pay ve paydalarına bakılarak karşılaştırabilir ve sayı doğrusu üzerine yerleştirilebilir.

Bu alıştırmada kesirleri sayı doğrusunda gösterme, kesir çeşitleri, yazılışları farklı olan fakat aynı değeri gösteren kesirler ve kesirleri karşılaştırma konularından çoktan seçmeli ve doğru-yanlış soruları bulunmaktadır.