Alıştırmalar - Hal Değişimi - 4. Sınıf

Fen Bilimleri - Alıştırma
Alıştırmalar - Hal DeğişimiAlıştırma

Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. Maddeler ısı etkisi ile katı halden sıvı hale geçip hal değiştirebilir ya da başka bir maddeye dönüşebilir. Katı maddelerin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Bazı katılar ise ısıtılma sonucunda farklı bir maddeye dönüşür. Bu olaya bozunma denir. Şeker, tuz ve pirinç gibi maddeler ısıtıldıklarında bozunur ve bozunan maddeler soğutulunca tekrar eski haline dönemez.

Hal değişimi ile ilgili interaktif sorular bulunmaktadır.