Alıştırmalar - Efsane ve Şiirlerde Yaşayan Yerler - 4. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Alıştırma
Alıştırmalar - Efsane ve Şiirlerde Yaşayan YerlerAlıştırma

Bir coğrafi alana ait efsane, destan, öykü, türkü ve şiirler ile ilgili bilgileri sorgulayan sorulardan oluşan bir alıştırmadır.