Alıştırmalar - Doğal Sayılarla Toplama İşlemi - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Doğal Sayılarla Toplama İşlemiAlıştırma

Ardışık sayıları kısa yoldan toplarken sayılar küçükten büyüğe doğru alt alta yazılır. Bu sayıların yanına aynı sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanacak şekilde yazılır. Sonra yan yana olan sayıların toplamının hep aynı olduğu görülür. Hep aynı çıkan bu toplam, var olan ardışık sayı sayısıyla çarpılır ve her sayıyı iki kez topladığımız için sonuç 2´ye bölünür. 4 basamaklı iki doğal sayıyı toplarken önce sayılar aynı adlı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır. Toplama işlemine birler basamağından başlanır. Birler basamağındaki rakamların toplamı iki basamaklı ise toplamın birler basamağındaki rakam yazılır. Toplamın onlar basamağındaki rakam ise elde olarak onlar basamağının üzerine yazılır. Onlar basamaklarındaki rakamlar ve elde olarak yazdığımız rakam toplanır. Toplamın birler basamağındaki sayı sonuca yazılır ve eğer varsa onlar basamağındaki rakam elde olarak yüzler basamağının üzerine yazılır. Toplama işlemi yüzler ve binler basamakları için de aynı şekilde tekrarlanır.

Bu alıştırmada ”Doğal Sayılarda Toplama İşlemi” konusu ile ilgili sorular yer almaktadır.