Alıştırmalar - Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Doğal Sayılarla Çarpma İşlemiAlıştırma

Aynı sayının tekrar tekrar toplamı, çarpma işlemi kullanılarak daha hızlı ve kolay bi şekilde yapılabilir. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yaparken önce çarpılacak sayılar alt alta yazılır. İşleme birler basamağındaki sayılar çarpılarak başlanır. Çarpım sonucunun  iki basamaklı olması halinde çıkan sonucun birler basamağı sonuca yazılır. Onlar basamağındaki rakam elde olarak bir sonraki çarpım sonucuna eklenir. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırası değiştirilebilir. İlk önce çarpılacak olan sayılar  parantez içine alınarak gruplandırılır. Bu durum sonucu etkilemez. 

Bu alıştırma ”Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi” konusunun bir tekrarının yapılmasını, çoktan seçmeli ve doğru yanlış sorularıyla konunun daha iyi pekiştirilmesini sağlamaktadır.