Alıştırmalar - Doğal Sayılar - 4. Sınıf

Matematik - Alıştırma
Alıştırmalar - Doğal SayılarAlıştırma

Büyük doğal sayıları okumayı ve yazmayı kolaylaştırmak için bölüklere ayırırız. Birler, onlar, yüzler basamağındaki rakamların oluşturduğu gruba birler bölüğü denir. Binler, on binler ve yüz binler basamağındaki rakamların oluşturduğu gruba da binler bölüğü denir. Bir doğal sayının çözümlemesi o sayının içinde kaç tane birlik, onluk, yüzlük, binlik, ..., olduğunu belirledikten sonra yan yana toplam biçiminde yazarak yapılır. 4 basamaklı bir sayının birliklerden oluşan kısmına (sondan ilk rakamı) birler basamağı, onluklardan oluşan kısmına (sondan ikinci rakamı) onlar basamağı, yüzlüklerden oluşan kısmına (sondan üçüncü rakamı) yüzler basamağı ve binliklerden oluşan kısmına (sondan dördüncü rakamı) binler basamağı denir.

Bu alıştırmada "Doğal Sayılar" konusuyla ilgili sorular yer almaktadır.