Adların Yerini Tutan Sözcük ve Ekler (Zamirler) - Türkiye’m Dile Geldi - Alıştırma - 4. Sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Adların Yerini Tutan Sözcük ve Ekler (Zamirler) - Türkiye’m Dile Geldi - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Adıllar (zamirler), adların yerlerine kullanılan ve varlıkların adlarının yerini tutan sözcük ve eklerdir. Adıllar, sözcük ve ek olmak üzere iki durumda kullanılırlar.

Adıllar (zamirler), tümcede varlıkların adları yerine kullanılır, adların yerini tutar. Adıllar, sözcük ya da ek durumunda bulunabilir. Verilen tümcelerde sözcük ya da ek durumundaki adılları (zamirlerin) belirlenmesi istenmektedir.