Adadaki Şekillerin Alanlarını Hesaplayalım - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Adadaki Şekillerin Alanlarını HesaplayalımEtkileşimli Alıştırma

Birim kareler ile tam olarak kaplanan yüzeylerin alanları birim kareler sayılarak hesaplanır. Birim kareler ile tam olarak kaplanamayan yüzeylerin alanları ise yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Düzgün olmayan şeklin yüzeyine yerleştirilebilecek tam ve yarım birim kareler ayrı ayrı sayılır. O şeklin alanı, şeklin yüzeyine yerleştirilebilecek tam birim kare sayı ve yarım birim kare sayısının yarısı toplanarak hesaplanır.

Bu interaktif etkinlikte verilen alan hesaplama sorularının cevaplanması beklenmektedir.