Açıölçer ve Gönye - 4. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Açıölçer ve GönyeCanlandırma

Açıölçerle açı ölçmek istenirse; açıölçer üzerindeki işaretli nokta açının köşesi üzerine, tabanı ise açının kollarından birinin üzerine getirilir. Bu durumdayken açının diğer kolu açının ölçüsünü gösterir. Gönyenin ise dik köşesi 90 derece ve diğer köşeleri ise 45-45 derece ya da 30-60 derecedir. Bu şekilde 30, 45, 60 ve 90 derecelik açıları gönyeyle ölçebiliriz.

Bu konu anlatımında, standart açı ölçme birimlerinden olan açıölçer ve gönye tanıtılmakta ve açıları ölçmede nasıl kullanıldıkları anlatılmaktadır.