Açı Ölçme - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Açı ÖlçmeEtkileşimli Alıştırma

Açıölçerle açıları ölçerken açı ölçerin üzerindeki nokta açının köşesinin üzerine ve açıölçerin tabanı da açının kollarından birinin üzerine getirilmelidir. Açının diğer kolu açıölçerin üzerinde hangi dereceye geliyorsa o sayı, açının ölçüsünü verir.

Bu uygulamada verilen çeşitli açılar, açıölçer yardımıyla ölçtürülerek doğrulukları kontrol edilip ve açı ölçme pratiği sağlanmaktadır.