Açı Çeşitlerini Bulma Etkinliği - 4. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Açı Çeşitlerini Bulma EtkinliğiEtkileşimli Alıştırma

Açı çeşitleri dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak dörde ayrılır. Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılar dar açı, ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı, ölçüsü 90 ile 180 derece arasında olan açılar geniş açı, ölçüsü 180 derece olan açılara ise doğru açı adı verilir.

Bu uygulamada açıölçer ve açı çeşitleriyle ilgili boşluk doldurma soruları bulunmaktadır. Verilen boşluk doldurma sorularına uygun cevapların sürüklenip boşluklara bırakılması istenmektedir.