Detaylı bilgi için bilgi formunu doldurun,
sizinle iletişime geçelim.

BİLGİ FORMU
Yetkili bayilerimize ulaşmak için tıklayınız.

Vitamin Sınıf Nedir?

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda uygulanır.

Vitamin’in devlet okullarına özel bir uygulaması olan Vitamin Sınıf, sınıf-şube üyeliği esasıyla, öğretmen ve öğrenciyi aynı ortamda buluşturarak ev-okul koordinasyonunu sağlayan bütünsel bir sınıf içerik ve yönetim çözümüdür.

Eğitsel uygulamalar ile akıllı tahtada kolay kullanım sağlar.

Hangi Dersleri Kapsar?

4.Sınıf
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Türkçe
 • Sosyal Bilimler
5.Sınıf
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Türkçe
 • Sosyal Bilimler
 • İngilizce
6.Sınıf
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Türkçe
 • Sosyal Bilimler
7.Sınıf
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Türkçe
 • Sosyal Bilimler
8.Sınıf
 • Matematik
 • Fen Bilimleri
 • Türkçe
 • T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük

Vitamin Sınıf İçeriğinde Neler Var?

MEB tarafından belirlenen
konu sıralamasına uygun düzenlenen

6100 KONU ANLATIMI

Sınav oluşturmaya yönelik

40.000 SORULUK
SORU HAVUZU

TEOG sınav sorularıyla
%100 oranında örtüşen konu anlatımları
ve %90 oranında örtüşen

TEOG DENEME SINAVLARI

Akıllı ölçme değerlendirme
yöntemleriyle hazırlanmış

1300 TARAMA TESTİ

Eksik bilgileri belirleyip
tamamlamaya yönlendiren

DENEME SINAVLARI

Kolay ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan

CANLANDIRMALAR
İNTERAKTİF ETKİNLİKLER

Öğrenileni pekiştirmek için hazırlanan

ETKİLEŞİMLİ ALIŞTIRMALAR

Laboratuvar ortamını
öğrencinin bulunduğu ortama taşıyan

SANAL DENEYLER

Öğrenmeyi destekleyen

KAPSAMLI EK KAYNAKLAR
EĞİTSEL OYUNLAR

Öğretmenler Neden Vitamin Sınıf Kullanmalı?

öğretmene yaratıcı eğitim materyalleri ile derse hazırlık.

Zengin ve güvenilir içerik

Vitamin’in Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programıyla uyumlu zengin ve güvenilir içeriği derslerinizi zenginleştiriyor.

Zengin ve özgün soru havuzu

Doğru-yanlış, boşluk doldurma ve kısa cevaplar gibi tüm farklı soru tiplerindeki alıştırmalar, binlerce açık uçlu soru, konu ve ünite tarama testi, deneme sınavı, 40 binin üzerinde özgün sorudan oluşan soru havuzunu başka hiçbir yerde bulamazsınız!

Katılımcı öğrencilerle dolu sınıflar

Öğrencileriniz, ilgilerini çeken, motivasyonlarını yüksek tutan bu dinamik eğitim ortamıyla, ister evde ister okulda zevkle çalışır, derslere hazır ve istekli gelirler. Oluşturduğunuz özel gruplarla ek etüt uygulamalarınıza katılırlar.

TEOG’a sağlam hazırlık

Öğrencilerinizi merkezi sınavlara, TEOG’la %100 oranında örtüşen Vitamin içerikleriyle ve TEOG deneme sınavlarıyla hazırlar, sonunda başarılarıyla gurur duyarsınız.

Ödev/sınav hazırlığında kolaylık

Yalnızca siz öğretmenlere özel alanlardan; sınıf etkinliklerine, öğrencilerin göremediği tarama testlerine ve basılabilir özellikteki açık uçlu sorulara ulaşabilir, ödev/sınav hazırlama süreçlerinizi kısaltabilirsiniz.

Zaman kazandıran kolay kullanım

Vitamin Sınıf size zaman kazandırıyor, son derece basit kullanımıyla yaşamınızı kolaylaştırıyor.

Tek tıkla ödev ve sınav gönderme

Ödevlerinizi ve sınavlarınızı bu benzersiz kaynakla hazırlayabilir ve tek tıkla öğrencilerinize gönderebilirsiniz. Belirlediğiniz süre içerisinde tamamlayıp yine tek tıkla size teslim ederler.

Yaprak test ekleme

Vitamin sınavları dışında, başka yaprak testleri de sisteme istediğiniz formatta kolayca yükleyebilirsiniz. Vitamin sizin için okur, değerlendirmesi ise sizin deneyiminize kalır.

Öğrenci performans takibi

Sınav raporlarıyla tüm öğrencilerinizin performanslarını yakından ve kolaylıkla takip edebilir, Vitamin desteğiyle bireysel yönlendirmeler yapabilirsiniz.

Pratik ders planı hazırlama

Ders planlarınızı oluşturmak yalnızca birkaç tıklık zaman alır. Hatta dilerseniz, Vitamin’deki hazır ders planlarıyla daha da kısa bir zaman!

Çok Boyutlu Bir Öğrenme Ortamı

Vitamin, farklı zeka tiplerine ve farklı öğrenme düzeylerine yönelik içerikler sunar.

 • Vitamin Fen Bilimleri dünyasına hoş geldiniz!

  Tam ve kalıcı öğrenme için yaratıcı ve özgün etkinlikler sunan Vitamin, öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Vitamin öğrenciye, bilimsel süreç, problem çözme ve bilgi transferi becerileri kazanacağı bir öğrenme ortamı sunar.
  Vitamin’de yer alan Fen Bilimleri konu anlatımları ve etkinlikleri sayesinde öğrenci;

  • Hazır bir tanım görmek yerine, tanıma kendi çabası ve aklı yürütmeleriyle ulaşır.
  • Günlük yaşam akışı içerisinde sunulduğunda daha ilgi çekici bir hâle gelen bilimsel bilgileri kolaylıkla anlar, anlamlandırır.
  • Gerçekte yıllar sürecek bir gözlemi, laboratuvar koşulları ve malzeme kısıtları yüzünden olanaksız olan deneyleri sanal ortamda saniyeler içinde yapar, sonucunu anında gözlemler, istediği kadar da tekrar edebilir.
  • Çok sayıda uygulama olanağıyla öğrendiklerini pekiştirir.

  Öğretmenler ise üç boyutlu ve gerçekçi modellemeler sayesinde, sınıf ortamında canlandırılması ve öğrenciler tarafından anlaşılması zor olan konuları derste kolaylıkla sunar.  Bu tip somutlaştırma yöntemleri, öğrenmenin kalıcı olmasını destekler.

 • Vitamin Matematik dünyasına hoş geldiniz!

  Tam ve kalıcı öğrenme için yaratıcı ve özgün etkinlikler sunan Vitamin, öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Vitamin, bilgiyi doğrudan vermek yerine, öğrencinin kavramları sorgulamasını ve bu kavramları öğrendikleriyle ilişkilendirmesini sağlar.
  Vitamin’de yer alan Matematik konu anlatımları ve etkinlikleri sayesinde öğrenci;

  • Etkinliklerdeki anlatımlarla matematiksel bağıntıların nasıl oluştuğunu görüp neden-sonuç ilişkisi kurarak, tam ve kalıcı bir şekilde öğrenir.
  • Problemi anlama, çözüm yolu geliştirme, uygulama ve kontrol etme adımlarının tümünü deneyimleyerek, problem çözme becerilerini geliştirir.
  • Etkinliklerde gösterilen farklı çözüm yolları ile problemlere farklı açılardan bakabilme becerisi kazanır.
  • Konuları ezberlemeden, keşfederek öğrenir.
  • Öğrenilenleri sıcağı sıcağına tekrar etmek ve pekiştirmek için hazırlanan etkileşimli alıştırmalarla, öğrendiklerini farklı sorular üzerinde uygulama olanağına sahiptir.

  Öğretmenler ise, öğrencilerin anlamakta zorlandıkları ya da sınıf ortamında canlandırılması güç olan konuları üç boyutlu modelleme, kavram geliştirme, görsel ispat gibi farklı yöntemlerle öğrencilerine sunar. Bu tip somutlaştırma yöntemleri, öğrenmenin kalıcı olmasını destekler.

 • Vitamin Türkçe dünyasına hoş geldiniz!

  Tam ve kalıcı öğrenme için yaratıcı ve özgün etkinlikler sunan Vitamin, öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Türkçeyi; anlama, yorumlama, eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek sunan Vitamin’le öğrenci, teorik bilgilerden değil, uygulamalardan oluşan bir öğrenme sürecinde ilerler.

  Vitamin’de bu ders; dinleme-okuma metinleri, dil bilgisi konu anlatımları ve etkinlikleriyle verilir.

  • Dinleme metinleriyle öğrenci, dikkatini doğrudan yoğunlaştırması gereken noktaya yönlendirir. Anlama yolunda büyük bir adım olan etkin dinleme alışkanlığı edinen öğrencinin öğrenme süreci kısalır.
  • Özenle seçilen okuma metinleri sayesinde öğrenci; anlama, yorumlama, fikir üretme ve eleştirel düşünme yetkinlikleri kazanır.
  • Yazım kurallarını uygulayabileceği etkinlikler, öğrencinin kendini yazılı olarak doğru bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur.
  • Öğrenci, Vitamin’de yer alan yaratıcı konu anlatımları sayesinde dil bilgisi kurallarını tüm detaylarıyla ve kolaylıkla öğrenir.
 • Vitamin Sosyal Bilgiler dünyasına hoş geldiniz!

  Tam ve kalıcı öğrenme için yaratıcı ve özgün etkinlikler sunan Vitamin, öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Sözel bir alan olan sosyal bilgilerin kitaplar dışında görsel, etkileşimli anlatımlarla sunulması, bilginin kolay öğrenilmesini olduğu kadar, kalıcılığını da önemli oranda artırır.
  Vitamin’de bu ders; haritalar, biyografiler ve kronolojilerden oluşan konu anlatımları ve etkinliklerle verilir.

  • Öğrenci, üzerinde işlem yapabildiği interaktif haritalarla coğrafi, tarihi ve sosyal durumları, konumları, süreçleri ve etkilerini daha rahat kavrar.
  • Türk ve dünya tarihinde iz bırakmış isimlerin yaşam öyküleri öğrenciyi, tarihsel süreçler hakkında, sinema kurgusu tadında bilgilendirir, tarihi kırılma noktalarını öğrenmesini sağlar.
  • Kronolojik olarak sunulan bilgi, öğrencinin öğrendikleri arasında ilişki kurmasını ve onları  anlamlandırmasını kolaylaştırır.
  • İşlenen konunun özetlenmesi, öğrenme sürecinde zamanın daha etkili kullanılmasına  ve öğrencinin kolay öğrenmesine katkıda bulunur.

Öğretmenin Vitamin Sınıfı

Vitamin’le öğrenci TEOG sınavlarına ve başarıya her zaman hazır!

Vitamin’de Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde yer alan zengin içerikler, TEOG sınavlarındaki soruları %100 oranında karşılamaktadır.

Ödev göndermek için 1 dakikanızı ayırmanız yeterli!

Tarama Testleri, Açık Uçlu Sorular, Alıştırmalar, TEOG Deneme Sınavları, kendi testini oluşturma özelliği... Ödev hazırlamak için çok fazla alternatifiniz, göndermek içinse çok az bir zamana ihtiyacınız var.

Yaprak testlerinizi Vitamin sizin için değerlendirsin!

Tüm dokümanlarınızı, yaprak testlerinizi Vitamin’e ekleyin, öğrencilerinize ödev olarak gönderin. Vitamin, tüm sınavları olduğu gibi bu testleri de değerlendirip sonuç raporları sunarak, ölçme değerlendirme sürecinizi hızlandırsın, kolaylaştırsın.

Sunu ve sunumlar, akıllı tahta uygulamaları, etkileşimli anlatımlar, soru çözümleri, sınavlar, performans ve takip raporları, ödevler sunar.

Farklı öğrenci gruplarıyla farklı çalışmalar!

Dersine girdiğiniz tüm öğrencilerin ve ihtiyaca göre oluşturduğunuz yeni grupların listeleri her an elinizin altında!

Kendi Vitamin planlarınızı oluşturun!

Vitamin’deki tüm içeriklerin altındaki “SEÇ” özelliğiyle kendi içerik listenizi oluşturun. Bu listeyi, ister ders planı olarak kullanın isterseniz ödev olarak gönderin.

Ödev takibinin en kolay ve etkili yolu!

Vitamin’de, gönderdiğiniz tüm ödevleri takip etmek ve detaylı sonuç raporlarına ulaşmak da en az ödev göndermek kadar kolay.

Öğrenci performanslarında yakın takip başarıyı artırır!

Ödev, konu, sınav bazlı detaylı raporlarla öğrencilerinizi eksiksiz takip edin. Kimlerin dersine çalıştığı, hangi sınıfaa hangi konuların tekrar edilmesi gerektiğiyle ilgili ihtiyacınız olan tüm raporlar Vitamin’de.

Mesleki gelişim ve paylaşım platformu

250 bine yakın öğretmenimiz burada!

 • Canlı Eğitimler
 • Eğitim Videoları
 • Öğretmenler Paylaşım
 • Öğretmenler Forum
 • Yıllık Planlar
 • Seminerler ve Konferanslar (Canlı Yayın)
www.VitaminOgretmen.com

Vitamin Öğretmen portalı, öğretmenlere yönelik, internet üzerinden erişilen, özgün içerikli bir mesleki gelişim ve paylaşım platformudur.

Kendisini sürekli geliştirme ihtiyacı hisseden, eğitim teknolojilerine ve yenilikçi eğitim yöntemlerine ilgi duyan, paylaşımın değerine inanan ve eğitimde kalitenin yükselmesinde sorumluluk hisseden tüm çağdaş öğretmenlerin buluşma noktasına sizleri de davet ediyoruz.

Öğrenciler Neden Vitamin Sınıf Kullanmalı?

öğrenci takibi, sınav raporları, ders notları takibi daha kolay.
 • Vitamin’in, öğrenciyle aynı dili konuşan etkileşimli içerikleri sayesinde öğrenme, öğrencinin direnç göstermediği, severek benimsediği bir sürece dönüşür.
 • Vitamin’le konuları severek çalışıp, kolaylıkla öğrenebildiğini gören öğrenci başarılı olur, özgüveni artar, ders çalışmak ona keyif verir.
 • Öğretim programının gerektirdiği kazanımların yanı sıra öğrencinin, yaşam boyu ihtiyaç duyacağı sorgulama, algılama, yorumlama, çözümleme, bilgiyi analiz etme becerileri de gelişir.
 • Öğrenci, kalıcı bilgiyle, sağlam temeller oluşturur.
 • Ödev ve sınav performans takip olanağıyla öğrenci, eksiklerini öğretmeninin kontrolünde tamamlar.
 • Vitamin’le düzenli çalışan öğrenci, TEOG sınavlarına her zaman hazırdır. Vitamin yönlendirmeleriyle hedef odaklı çalışır, zaman kazanır, başarılı olur.

Vitamin Sınıf’ta, Vitamin’le çalışan öğrencileriniz
sınıfa derslere hazır gelsinler!

 • Konu Anlatımları Havuzu

  Öğrencileriniz, binlerce Vitamin konu anlatımı içinden ders, ünite, konu seçerek, aradıkları bilgiye doğrudan ulaşırlar.

 • Yüksek Kalitede Görsel Anlatımlar

  Öğrencileriniz, başka hiçbir üründe olmayan yüksek görsel kalitede hazırlanan interaktif etkinlikler, 3D canlandırmalar, etkileşimli alıştırmalar ve sanal deneylerle görerek, katılarak, keşfederek, kalıcı öğrenirler.

 • Sıralı Çalış

  Öğrencileriniz, “Sıralı Çalış” sistemiyle neyi, ne zaman çalışmaları gerektiğini bilerek ilerler, gerektiğinde sıfırdan öğrenirler. Derslere hazırlanarak gelebildikleri gibi, kaçırdıkları konuları da tekrar edebilirler.

 • Arama

  Öğrencileriniz, akıllı arama sistemiyle aradıklarına doğrudan ve hızla ulaşıp hedef odaklı çalışırlar.

 • Alıştırma

  Öğrencileriniz, işlediğiniz konuları sıcağı sıcağına özümsemelerini sağlayan sayısız alıştırmayla öğrendiklerini pekiştirirler.

 • Kolay Kullanım

  Öğrenci ve öğretmen araştırmaları sonuçlarına göre daha fazla kullanıcı odaklı olarak geliştirilen, kolay kullanılan Vitamin’le öğrencilerinizin başarısı hızla artar.

 • Özet

  Öğrencileriniz sınavlara derinlemesine çalışmanın yanı sıra konuları, çıktısı alınabilir özetlerle tekrar ederek de hazırlanabilirler.

 • Ödevler ve Sınavlar

  Öğrencileriniz, sistem üzerinden gönderdiğiniz ödev ve sınavları anında görür, belirlediğiniz süre içerisinde tamamlayarak doğrudan size gönderirler.

Vitamin sınıf eğitim çözümleri sunar.

Her Durumda Vitamin, Öğrencinin Yanında

Anlamakta zorlandığı konularda...

Öğrencinin kolay anlayacağı konu anlatımları

Sorularına cevap bulamadığında...

Ortaokul videolu ders anlatımları ile ders çalış

Son dakika yazılı/sözlü hazırlığında...

Ortaokul sınavları ve yazılı sorularına hazırlık

Amaç, sağlam temeller olduğunda...

İnteraktif konu anlatımları görsel kavramlar ile kalıcı öğrenme

Veli Sürece Nasıl Katılır?

Veliyi sürece katarak öğrenci ve öğretmene yardımcı olur.
 • İdeal eğitim süreci, öğretmen, çocuk ve veliden oluşan paydaşların düzenli koordinasyonuyla mümkündür. Veli sürece, çocuğunun Vitamin kullanımını takip ederek destek olabilir.
 • Veli, Vitamin’e çocuğunun Vitamin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak kullanım bilgilerini, öğretmeninin gönderdiği ödev, sınav ve ek kaynakların listesini görebilir.
 • Detaylı performans raporlarıyla çocuğunun sınıftaki başarısını, ders-konu genelinde durumunu görebilir, derslerde sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyini kolaylıkla takip edebilir.
Veliye, öğrencisinin performans raporlarını sunarak bilgi ve becerilerini takip etme olanağı sağlar.

Vitamin Sınıf yalnızca devlet okulları öğretmen ve öğrencilerinin kullanımına özel geliştirilmiştir.
Yetkili bayiler tarafından, öğretmenler için ücretsiz, öğrenciler için çok uygun bir fiyatla sınıf kullanımına açılır.

Yetkili bayilerimize ulaşmak için tıklayınız.