Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)

Uygulama sonuçlarının açık, net ve anlaşılır bir şekilde raporlanması, KDU sürecinin önemli aşamalarından biridir.
Sonuçların kullanılma amacına göre; kurum yöneticisi, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı
detaylı raporlar sunulmaktadır.

KDU Rapor Türleri

Öğrenci / Veli Raporları

 • "Genel Performansım" başlığı altında, tüm derslerdeki başarı düzeyi bilgilerine,
 • Her ders için ayrı ayrı yeterlik düzeyi analizlerine, bu yeterlik düzeylerinin açıklama metinlerine ve bulundukları yeterlik düzeyinde var olabilecek eksiklerini gidermeleri için önerilmiş Vitamin konu anlatımlarına,
 • Derslerdeki ünitelerin temelini oluşturan öğrenme alanlarının analizlerine,
 • Uygulamada sorulan soruların cevap anahtarına ve bu sorulara verdikleri cevaplara,
 • Her bir soruda Vitamin içerisindeki ilgili canlandırmalara ve interaktif etkinliklere yönlendirmelere,
 • Eğitim-öğretim yılındaki akademik gelişimlerine, yeterlik düzeyi bazında ulaşabilirler.

Bu yönlendirmeler öğrencilerin, eksiklerini tam ve kalıcı olarak tamamlamalarına önemli ölçüde destek olur.

Genel Performans/ Başarı Düzeyi Bazlı Rapor

Yeterlik Düzeyi Bazlı Rapor

Öğrenme Alanı Bazlı Rapor

Soru Bazlı Rapor


Gelişim Bazlı Rapor

Öğretmen Raporları

Öğretmenler,

 • Öğrencilerinin yeterlik düzeyi bazında dağılımlarına,
 • Yeterlik düzeylerindeki öğrencileri için önerilmiş konu anlatımlarına,
 • Öğrencilerinin başarı düzeyi bazında dağılımlarına,
 • Öğrencilerinin öğrenme alanı bazındaki analizlerine,
 • Uygulamada sorulan soruların cevap anahtarına ve her soru için şubenin soruyu doğru cevaplama yüzdesine,
 • Öğrencilerinin eğitim ve öğretim yılındaki akademik gelişimlerine, yeterlik düzeyi bazında ulaşabilirler.

Yeterlik Düzeyi Bazlı Rapor

Başarı Düzeyi Bazlı Rapor

Öğrenme Alanı Bazlı Rapor

Öğrenme Alanı Bazlı Rapor Detay

Soru Bazlı Rapor

Gelişim Bazlı Rapor

Okul Müdürü Raporları

Okul müdürleri;

 • Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin başarılarını karşılaştırabilecekleri analize,
 • 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan öğrencilerinin yeterlik düzeylerine göre dağılımına,
 • Şubelerdeki öğrencilerin yeterlik düzeylerine göre dağılımına,
 • Okul genelinin sınıf seviyesinde eğitim ve öğretim yılındaki akademik gelişimlerine ulaşabilirler.

Böylece okul yöneticileri, eğitim ve öğretim sürecini daha kolay planlayabilir, yeterlik düzeylerini baz alarak öğrenciler için ek ders ve etüt uygulamaları düzenleyebilirler.

Gelişim Bazlı Rapor

Yeterlik Düzeyleri Bazında Karşılaştırma Raporu

Yeterlik Düzeylerine Dağılım Raporu

Kurum Yöneticisi Raporları

Kurum yöneticileri;

 • Kurum genelinde öğrencilerin yeterlik düzeylerine göre dağılım analizine,
 • Kurum okullarının her bir sınıf seviyesi için yeterlik düzeylerine göre dağılımlarının beraber gösterimine,
 • Kurum genelinin her bir sınıf seviyesi için eğitim ve öğretim yılındaki akademik gelişimine,
 • Kuruma bağlı okulların her biri için ilgili okulun okul müdürü raporlarına ulaşabilmektedirler.

Elde edilen bu sonuçlarla kurum yöneticileri eğitim ve öğretim sürecini daha kolay planlayabilir, yeterlik düzeylerini baz alarak öğrenciler için ek ders ve etüt uygulamaları düzenleyebilirler.

Gelişim Bazlı Rapor

Yeterlik Düzeyleri Bazında Karşılaştırma

Yeterlik Düzeylerine Dağılım Raporu