Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)

Kazanım Değerlendirme Uygulaması Nedir?

Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Kurumsal kullanıcısı olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen bir uygulamadır.

KDU’nun ayırt edici özelliği, sonuçlarının puan gibi sayısal değerlerle değil, bu sayısal değerlere karşılık gelen yeterlik düzeyi tanımlarıyla verilmesi ve öğrencileri herhangi bir sıralamaya tabi tutmamasıdır. 2010 yılından beri 6, 7. ve 8. sınıflara yönelik hazırlanan KDU’nun kapsamına, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5. sınıflar da dâhil edilmiştir.

Bu uygulamanın temel amacı; öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyinde edinmeleri beklenen bilgi ve beceri durumlarını tespit etmek, gelişimlerini takip etmek ve eksiklerini gidermeleri için onlara yol göstermektir. Benzer şekilde, KDU ile öğretmenlerin de öğrencilerini daha iyi tanımaları, öğrencilerinin akademik gelişimlerini yakından izleyebilmeleri ve eğitim ve öğretim süreçlerini planlamalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Uygulama sonuçları; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik ayrı ayrı sunulan detaylı değerlendirme raporları, ilgili içeriklere yönlendirmeler gibi pek çok destekle birlikte, Vitamin'le bütünleştirilerek oluşturulmaktadır.

KDU ile...

 • Millî Eğitim Bakanlığının edinilmesini hedeflediği kazanımların, bilişsel süreçler göz önüne alınarak, yeterlik düzeyi bazında ölçülmesi amaçlanmıştır.
 • Öğrenci, puanlamaya ve sıralamaya tabi tutulmaz.
 • Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceriler tespit edilir.
 • Öğrenciler, KDU sonucunda ortaya çıkan eksiklerini giderebilmeleri için Vitamin Ortaokul içerisinde ilgili konu anlatımlarına yönlendirilir.
 • Okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere detaylı online raporlar verilir.
 • Okul yönetimine okul genelinde, öğretmenlere şube ve öğrenci bazında değerlendirmeler sunulur.
 • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilir.

KDU Kimler İçin Hangi Faydaları Sunar?

Öğrenciler için;

 • Sahip oldukları bilgi ve becerilerin bütününe bakılarak yeterlik düzeyleri belirlenir.
 • Ders ve derslerin öğrenme alanlarındaki başarı düzeyleri ile öğrenci profilleri oluşturulur.
 • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilir.

Öğretmenler için;

 • Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilir.
 • Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere dağılımları verilir.
 • Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilir.
 • Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenir.
 • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilebilir.

Yöneticiler için;

 • Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilir.
 • Okul geneli başarı dağılımı oluşturulur.
 • Okul genelinde öğrencilerin yeterlik düzeyi dağılımları üretilir.
 • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilebilir.

KDU Sonuçları Hakkında

KDU sonuçlarına Vitamin üzerinden ulaşılır. Her öğrenci, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle Vitamin'e girerek kendi sonucunu görebilir. Öğretmenler ve okul müdürleri de sonuçlara Vitamin üzerinden erişirler. KDU raporları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.