8. Sınıflara Özel
Ortak Sınav Denemeleri Vitamin’de!

Eklenme Tarihi:

28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan “1. Dönem Ortak Sınavı” öncesinde, iki ayrı deneme sınavı, Vitamin “8. Sınıf Paketi”ne eklendi.

Vitamin içeriğindeki ilgili konular ise öğrencilerin sınava dahil olan konuları kolaylıkla ayırt edebilmeleri ve hedef odaklı çalışabilmeleri için işaretlendi.

2014-2015 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen bir dizi değişikliğin en önemlisi, “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” kapsamındaki “Ortak Sınavlar.”

Öğrencilerin başarı değerlendirmesini anlık performansa dayanan bir sınavla sınırlamayarak daha gerçekçi sonuçlara ulaşmak, sınav kaygısını sürece yayarak hafifletmek ve okul dışı eğitim kurumlarına ihtiyacı azaltmak amacıyla düzenlenen sınavların ilki, 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Vitamin bu karışıklığa da bir son verdi. Artık Vitamin’de zaman bağımsız, öğrenciye neyi, hangi sırada çalışacağını gösteren Sıralı Anlatım özelliği var. Sıralı Anlatım, öğrencinin okulda işlediği deslerle uyumlu, yol gösterici, yönlendirici bir alan. Giriş, gelişme, sonuç, öğrendikçe hemen ardından pekiştirmeyi sağlayan alıştırmalar, çözümlü örnekler ve hızlı bir tekrar için çıktısı alınabilen özet bölümleri ile bağımsız çalışmaya olanak veriyor.

Vitamin MEB Ortak Sınavlarına hazır!

Vitamin, öğrencilerin adım adım ilerleyerek, eksiksiz öğrenerek, ezberden uzak çalışması temeliyle yapılandırıldığından, öğrencilerin ortak sınavlara hazırlanabileceği en önemli kaynak niteliğinde.

Vitamin bu temel özelliklerle de yetinmeyerek, eğitim sistemimizdeki bu yeniliği derhal içeriğine yansıttı ve ortak sınav kapsamındaki tüm konuları 8. Sınıf öğrencileri için özellikle belirledi. Öğrenciler sınav hazırlıklarında, Vitamin’de şeklinde yıldızlanarak belirtilen konulara ağırlık vererek çalışabilecekler.

Ayrıca, Vitamin’le düzenli ders çalışan öğrenciler, bu yıl ilk defa merkezi sistemle yapılacak olan ortak sınavlara her zaman hazırlıklı olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar.

2 ayrı Ortak Deneme Sınavı Vitamin’de

Öğrenciler artık, 28-29 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan “1. Dönem Ortak Sınavı”na hazırlanırken kendilerini bu sınavın bir provası niteliğinde değerlendirmek istediklerinde, Vitamin içeriğinde bulunan iki ayrı “1. Dönem Ortak Sınav Denemesi”ne katılma şansına da sahipler.

Geliştirmeleri tamamlanan deneme sınavları, “Vitamin 8. Sınıf Paketi” içeriğine eklendi. Bu pakete sahip olan öğrenciler, ortak sınav denemelerine “Sınavlarım” alanının altındaki “Deneme Sınavları” başlığından ulaşabilecekler. Sınavı tamamladıklarında ise doğru ve yanlış cevaplarını görebilecekler. Merkezi sınavda olacağı gibi, deneme sınavlarında da 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek.

Merkezi Ortak Sınav ile Vitamin Ortak Sınav Denemeleri arasındaki diğer paralel özellikler

Vitamin Ortak Sınav Denemelerinin kapsamı ve soru sayıları MEB’in belirlediği ölçütlerde gerçekleştirilecektir.

 • Ortak sınavlar,
  • Türkçe
  • Matematik
  • Fen Bilimleri
  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • Yabancı Dil derslerini kapsar.
 • Merkezi sınavın ilk gününde, Vitamin denemesinin ise ilk oturumunda; Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi sınavları yapılır. Her sınav 20 sorudan oluşur.
 • Merkezi sınavın ikinci gününde, Vitamin denemesinin ise ikinci oturumunda; Fen Bilimleri, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil sınavları yapılır. Her sınav 20 sorudan oluşur.
 • Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen öğretim programını kapsayacak şekilde yapılır.
 • Sorular çoktan seçmeli ve 4 seçenekli olarak düzenlenir.
 • Yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemez.