Zarfların İşlevlerini Belirleme

Türkçe - Konu Anlatımı
Zarfların İşlevlerini BelirlemeKonu Anlatımı

Zaman zarfları, fiillerin anlamını zaman kavramı yönünden sınırlandırırlar. Yer-yön zarfları, bir fiilin veya zarfın anlamını yer veya yön belirterek etkileyen zarflardır. Durum zarfları, bir fiilin, sıfatın veya zarfın anlamını nicelik ve durum yönünden etkileyen zarflardır. Miktar zarfları, fiilleri, sıfatları ve zarfları miktar, derece, ölçü bakımından etkileyen ve sınırlayan zarflardır. Soru zarfları, fiilleri ve fiilimsileri soru yönünden etkileyen zarflardır.

Bu konu anlatımında, zarfların işlevlerini bulabilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!