Zarfların İşlevlerini Belirleme – Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Zarfların İşlevlerini Belirleme – AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin işlevlerini seçenekler arasından belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!