Zamirler - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Zamirler - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki”-ki” eki yerine gelebilecek isimleri belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!