Yüzde, Kesir ve Ondalık Gösterimleri Sıralama - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Yüzde, Kesir ve Ondalık Gösterimleri SıralamaEtkileşimli Alıştırma

Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırabilmek için bu gösterimleri aynı şekilde ifade ederiz. Böylece bu ifadelerin büyüklük küçüklük ilişkilerini daha kolay belirleyebiliriz.

Bu interaktif etkinlikte yüzde, kesir ve ondalık gösterimle verilmiş ifadeleri sıralayacaksınız. Gerektiğinde bu ifadelerin hepsini kesre çevirerek daha kolay sıralayabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!