Yoğunluğun Hesaplanması - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Yoğunluğun HesaplanmasıEtkileşimli Alıştırma

Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.

Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!