Yeryüzü Şekillerini Bulma - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Yeryüzü Şekillerini BulmaEtkileşimli Alıştırma

Ülkemizde birçok dağ, ova, akarsu, göl, vadi ve plato bulunmaktadır. Dağlar, yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli ve çevresine hakim konumda bulunan bölümleridir. Akarsular, doğdukları yerden ya da yağmur veya kar sularıyla beslenen belirli bir yatak boyunca akan sulardır. Vadi adı verilen yeryüzü şekilleri ise akarsu yatağının aşınmasıyla oluşur. Vadilerle yarılmış yüksek düzlüklere ise plato adı verilir. Çevrelerine göre çukurda kalmış düzlükler ise ova olarak adlandırılır. Göller ise toprakla çevrili, derin ve geniş durgun su birikintileridir.

Haritadaki görünümü verilen yeryüzü şekillerinin isimlerinin belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!