Yeni Devletlerin Ortaya Çıkışı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Avusturya – Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecinde önemli rol oynayan milliyetçilik akımları diğer faktörlerle birlikte bu iki devletin hızla dağılmasında büyük rol oynadı. Bu iki devletin topraklarında milliyetçiliğin etkisi ile çıkan isyanlar ile birlikte Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi yeni devletler kurulmaya başladı. Yine milliyetçilik akımının etkisi ile Almanya ve İtalya 19. Yüzyılın ikinci yarısında siyasal birliklerini kurdular.

Bu konu anlatımında, milliyetçilik akımının büyük devletlerin dağılma sürecini nasıl etkilediği anlatılmakta, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan gibi yeni kurulan bazı devletler sıralanmaktadır.