Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama - 8. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
Yazım ve Noktalama Kurallarını UygulamaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerde yazım ya da noktalama yanlışlığı olduğunu ayırt edebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!