Yargı Yetkisi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Vatandaşların devletle veya birbirleri ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi ve adaletin sağlanması için kullanılan yargı yetkisi, bağımsız mahkemeler ve yüksek yargı organları tarafından kullanılır.

Bu canlandırmayı izleyerek yargı yetkisini kullanan devlet organları ve bu organların özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.