Yararlandığımız Kaynaklar - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Yararlandığımız KaynaklarCanlandırma

Araştırmalarımızda kullandığımız kaynaklar, genel olarak birinci elden ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere iki gruba ayrılır. Birinci elden kaynaklar; hakkında bilgi verilen kişi, olay ya da çalışmaya tanıklık etmiş insanlar tarafından ortaya konan yazılı, sözlü ve görsel eserlerdir. İkinci elden kaynaklar ise birinci elden kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan ve bu kaynaklarda verilen bilgilerin bir başkası tarafından bir araya getirilerek yorumlandığı eserlerdir.

Bu konu anlatımında, araştırmalarımızda kullandığımız kaynakların sınıflandırılması hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Birinci elden ve ikinci elden kaynakları birbirinden ayıran özellikleri ve bu kaynakların örneklerini öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!