Yapısına Göre Kelimeler

Türkçe - Konu Anlatımı
Yapısına Göre KelimelerKonu Anlatımı

Yapısına göre kelimeler; basit,türemiş ve birleşik yapılı olmak üzere üçe ayrılır. Kök halinde bulunan veya çekim eki almamış kelimeler basit , yapım eki alarak anlamı ve türü değişen kelimeler türemiş, birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları yeni kelimeler ise birleşik yapılı kelime olarak adlandırılır.

Canlandırmada yapısına göre kelimeler basit, türemiş ve birleşil yapılı olarak gruplandırılmakta ve örneklerle anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!