Yapım ve Çekim Eki Almış Sözcükleri Belirleme

Türkçe - İnteraktif Etkinlik
Yapım ve Çekim Eki Almış Sözcükleri Belirlemeİnteraktif Etkinlik

Verilen cümlelerde yapım eki ya da çekim eki kullanılan kelimeleri belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!