Yapım Ekleri

Türkçe - Konu Anlatımı
Yapım EkleriKonu Anlatımı

Eklendiği kelimenin anlamını, yapısını ve türünü değiştirebilen eklere yapım eki denir. Yapım eki alan kökler gövde haline gelir. Yapım ekleri; isimden isim yapan, isimden fiil yapan, fiilden isim yapan ve fiilden fiil yapan olmak üzere 4'e ayrılır.

Canlandırmada yapım eklerinin görevi anlatılarak, isimden isim, isimden fiil, fiilden isim ve fiilden fiil yapan yapım ekleri örneklerle açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!